วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ด้วยรักและผูกพันธ์

ขอขอบพระคุณ..คุณครูพูนพิศมัย และคุณครูพรสวรรค์

สำหรับของขวัญปีใหม่ และความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

game